Tento online obchod používá cookies k některým užitečným funkcím. Například informace o aktuální relaci nebo jazykové nastavení jsou uloženy na Vašem počítači. Bez použití cookies jsou možnosti internetového obchodu omezené. Pokud nesouhlasíte, klikněte sem.

Bezpečnostní informace

Piktogramy bezpečnosti používání svící jsou označeny čísly a popsány níže.

piktogramy
1.) všeobecný symbol používaný pro bezpečnost- POZOR!
2.) dbejte, aby hořící svíčka byla vždy mimo dosah dětí a zvířat.
3.) hořící svíčku mějte vždy pod dohledem.
4.) vzdálenost mezi hořícími svíčkami vždy zajistěte nejméně 20cm.
5.) hořící svíčku vždy umístěte mimo dosah předmětů, které se mohou snadno vznítit.
6.) hořící svíčku vždy umístěte mimo průvan.
7.) hořící svíčku vždy umístěte do bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla.
8.) dbejte, aby hořící svíčka byla vždy ve vzpřímené poloze.
9.) před zapálením svíčky vždy zastřihněte knot na délku 0,5 – 1cm.
10.) plamen svíčky uhaste zamezením přívodu vzduchu, přiklopením kovového víčka.
11.) dbejte, aby hořící svíčka byla vždy stabilně, pevně uchycená v ohnivzdorné misce, svícnu.
12.) roztavený vosk kolem plamene svíčky udržujte bez úlomků od zápalek či jiných nečistot, zabráníte tím nebezpečí rozšíření ohně.
13.) před jakýmkoliv přenášení hořící svíčky, vždy uhaste plamen svíčky,zabráníte tím potřísnění ruky horkým voskem.
14.) plamen svíčky uhaste zamezením přívodu vzduchu, přiklopením kovového víčka, bez použití vody či jiné tekutiny.
15.) hořící svíčku v prostoru venkovním, umístěte vždy do ohnivzdorné nádoby.